Zmiana okresu ważności kart spersonalizowanych

Od dnia 02.11.2022 roku zmieniamy okres ważności wydawanych kart spersonalizowanych z 3 lat do 5 lat. Każda nowo wydana bądź wznowiona karta od 02.11.2022 roku będzie z okresem ważności 5 lat.

Okres ważności karty spersonalizowanej podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego na karcie miesiąca.

 

Niżej wymienione regulaminy dostępne są w oddziałach Banku Spółdzielczego w Jaworze:

  • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych;

  • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych;

  • Regulamin kart debetowych;

  • Regulamin kart debetowych business.

 

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami telefonicznie bądź osobiście w Oddziale Banku:

Jawor, Wrocławska 2 tel. 76/870 28 34;

Męcinka 10 tel. 76/871 18 15;

Mściwojów 40a tel. 76/872 85 25;

Bolków, Rynek 1 tel. 75/741 33 22;

Strzegom, Rynek 38 tel. 74/855 03 17

Paszowice 260 tel. 76/870 17 82;