Skip to main content
 • kartoSFERA

kartoSFERA

Co to jest portal „Kartosfera”

Portal służy do zarządzania posiadanymi przez Państwa kartami wydanymi przez Bank Spółdzielczy w Jaworze.

Jak korzystać z portalu „Kartosfera”

Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysłane hasło SMS do pierwszego zalogowania się.

W celu zarejestrowania się na portalu należy:

 1. Wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl.
 2. Podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Bankiem w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego.
 3. Wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
 4. Ustawić nowe hasło do portalu.

Jakie czynności można wykonać za pośrednictwem portalu „Kartosfera”

Za pośrednictwem portalu mogą Państwo dokonywać następujących czynność:

 1. Aktywować posiadaną kartę płatniczą.
 2. Zastrzec posiadaną kartę płatniczą.
 3. Bezpłatnie zmieniać kod PIN posiadanej karty płatniczej.
 4. Aktywować zabezpieczenie 3D Secure (bezpieczne transakcje internetowe za pomocą karty płatniczej).
 5. OD 22.05.2020r. zabezpieczenie 3D Secure (bezpieczne transakcje internetowe za pomocą karty płatniczej) będzie aktywowane AUTOMATYCZNIE dla WSZYSTKICH POSIADACZY KART PŁATNICZYCH.
 6. AKTYWOWAĆ DODATKOWE, ZGODNE Z ZYREKTYWĄ PSD2, ZABEZPIECZENIE 3D SECURE TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W FORMIE INDYWIDUALNEGO KODU PIN.
 7. UWAGA!!! OD 01.01.2021R. ZABEZPIECZENIE 3D SECURE TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W FORMIE INDYWIDUALNEGO KODU PIN BĘDZIE OBOWIĄZKOWE !!!
 8. Wyłączyć/włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadaczy karty płatniczej (o ile karta posiada funkcję zbliżeniową).
 9. Zmienić limity transakcyjne posiadanej karty płatniczej.
 10. Zmienić numer telefonu, na który będą przesyłane hasła SMS służące do autoryzacji transakcji internetowych w systemie 3D Secure.

Przewodnik użytkownika po portalu kartowym „Kartosfera”
Regulamin portalu kartowego „Kartosfera”

W razie jakichkolwiek pytań informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Jaworze oraz konsultanci Infolinii Banku BPS S.A. pod numerem: 801 321 456 (opłata za połączenie wg taryfy operatora) lub 86 215 50 00 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy, opłata wg taryfy operatora).

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj