Skip to main content
  • Bankowy fundusz gwarancyjny

Bankowy fundusz gwarancyjny

Bank Spółdzielczy w Jaworze jako podmiot objęty systemem gwarantowania na podstawie art. 318 ust. 3 i 10 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016r. (Dz.U. poz. 996) wprowadza Arkusz Informacyjny dla deponentów o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, zgodny z wzorem Arkusza informacyjnego dla deponentów wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016r. (Dz.U. poz. 1110).

Arkusz, dotyczy poniższych typów rachunków:

  1. rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,
  2. rachunki lokat terminowych,
  3. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016r. (Dz.U. poz. 996) ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności jednostek samorządu terytorialnego i inne wymienione w ustawie.


Prosimy o zapoznanie się z Arkuszem zamieszczonym poniżej.

Szczegółowe informacje na stronie www.bfg.pl

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj