Skip to main content
 • Rodzina 800+

  Rodzina 800+

  Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

  7 sierpnia 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024r. ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Zmiana wysokości świadczenia obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024r.

  Świadczenie wychowawcze  przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) - jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

  O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko.

  Kolejny wniosek dopiero na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2024r. do 31 maja 2025r.)

  Wnioski można składać elektronicznie, przez:

  • bankowość elektroniczną Banku Spółdzielczego w Jaworze
  • aplikację mobilną mZUS
  • PUE ZUS
  • Portal Emp@tia

  Przydatne informacje

  Obsługa wniosku

  Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego Banku,
  a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.

   • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez ZUS. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem autoryzacji.

  Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

  Przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego – tak jak dotychczas - nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

  Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Spółdzielczego w Jaworze w tym procesie polega  na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis internetowy Banku  do ZUSu.

   • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez ZUS prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 800+.
   • Empa@tia to system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Empati@ (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) Twojego wniosku
   • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez ZUS.
   • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku.

  Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

  ZUS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 800+

  Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego prowadzone jest przez ZUS w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic znajdzie na PUE ZUS.

  Wypełnianie wniosku

  WYPEŁNIANIE WNIOSKU W SERWISIE INTERNETOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE– INFORMACJE DODATKOWE

   • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 800+ znajdziesz  po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej eBankNet Banku Spółdzielczego w Jaworze.
   • Wniosek Rodzina 800+ mogą złożyć wszyscy Użytkownicy serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Jaworze
   • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu internetowego Banku. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
   • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 800+
    na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
    .
   • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z informacjami oraz zawartymi instrukcjami na stronie Zakładu Ubezpieczeń społecznych z  Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

  - „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.

  - „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.

  - „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

   • Informacje dotyczące załączników:
    • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
    • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 800 KB.
    • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
    • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji
     oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
    • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.
  Bezpieczeństwo i reklamacje

  Składając Wniosek Rodzina 800+, przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

  Ważne informacje:

  Wniosek Rodzina 800+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do  serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Jaworze.

   • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 800+.
   • Przy zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej eBankNet, w celu przejścia do wniosku Rodzina 800+ lub w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu SMS jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto w Banku. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
   • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 800+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.

  Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 800+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze.

  Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 800+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, poinformuj o tym niezwłocznie Bank Spółdzielczy w Jaworze.

  Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 800+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności  i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 800+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

   • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej internetowym Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania;
   • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do ZUS oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Jaworze przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie  z przyjętymi w Banku zasadami.

  Najczęściej zadawane pytania
  • Najczęściej zadawane pytania
   1.  Czy Bank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 800+?
     Elektroniczne wnioski Rodzina 800+ dostępne są dla osób, które są klientami Banku Spółdzielczego w Jaworze i mają dostęp do systemu bankowości elektronicznej eBankNet.
   2.  Jak złożyć wniosek Rodzina 800+ za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Jaworze?
     
    Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:

    1.  Przygotuj dane osobowe swoje i  członków Twojej rodziny, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną pobrane z systemu Banku automatycznie.
    2.  Zaloguj się do serwisu internetowego Banku.
    3.  Wejdź kolejno do zakładki „Wnioski" > „Twoje wnioski” i menu po lewej stronie kliknij > Wnioski eximee
    4.  Wybierz rachunek na który ma wpłynąć świadczenie 800+. W oknie pojawią się dane wnioskodawcy. Sprawdź czy wszystkie dane są aktualne, jeśli tak kliknij dalej.
    5.  Podsumowanie wniosku Wnioski eximee. Na tym etapie zaakceptuj autoryzację w aplikacji mobilej. Spowoduje to przekierowanie na stronę, na której następie wybierz wniosek 800+
    6.  Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia niż konto w Banku, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w Banku.
    7.  Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 800+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
    8.  Po przekazaniu przez Bank wniosku do ZUS, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o świadczenie wychowawcze nr….. ” otrzymasz z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
    9.  Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 800+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 800+ przejmuje ZUS. W razie pytań o wniosek Rodzina 800+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.
   3.  Czy muszę być klientem Banku Spółdzielczego w Jaworze, aby złożyć wniosek Rodzina 800+ za pośrednictwem tego Banku?
    Elektroniczne wnioski Rodzina 800+ dostępne są w Banku jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego Banku.
   4.  Jestem klientem Banku Spółdzielczego w Jaworze i mam dostęp do serwisu internetowego Banku. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 800+?
    Jeśli otworzyłeś konto w Banku, potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 800+ przez serwis internetowy Banku Spółdzielczego w Jaworze. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 800+ za pośrednictwem serwisu internetowego Banku. Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z Bankiem w celu wyjaśnienia sytuacji.
   5.  Jakie konto podać we wniosku Rodzina 800+ do wypłaty świadczeń?
    Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym Banku możesz wskazać konto w Banku Spółdzielczym w Jaworze lub w dowolnym innym banku.
   6.  Czy mogę podać we wniosku Rodzina 800+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?
    Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 800+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci. Należy pamiętać, że dziecko do 13. roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono Konto dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 800+, to on dysponuje rachunkiem dziecka.
   7.  Kto składa wniosek Rodzina 800+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?
    Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci jeśli spełnią warunki ustawowe. Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) - oboje mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i dostaną wsparcie na to dziecko ale w wysokości  połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie - więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   8.  Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 800+. Co robić?
    Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ można dodać załączniki o określonych parametrach:
    format załączników to JPG, PNG lub PDF
   9. maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
   10. maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 800 KB.
   11. maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
   12. nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

   Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 800+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z Bankiem.

   1.  Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?
    Wiadomość e-mail z UPO o tytule „Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o świadczenie wychowawcze nr…..” otrzymasz z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   2.  Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 800+? Jaka jest rola Banku w tym procesie?.
    Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 800+ w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze.
    Bank Spółdzielczego w Jaworze nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu Emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez ZUS.
   3.  Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 800+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank Spółdzielczego w Jaworze?
    Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 800+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 800+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 800+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.
   4.  Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 800+ moje dane?
    Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 800+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 800+.
   5.  Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 800+?
    Bank zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 800+ w serwisach bankowości internetowej – możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych  przewidują przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.).
   6.  Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego Banku  Spółdzielczego w Jaworze od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?
    Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze po wypełnieniu wniosku Rodzina 800+ i jest dostępne  w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:
   7.  przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia.
   8.  dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
   9.  błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

   Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik Banku.
   Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.
   Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 800+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia.
   Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku Spółdzielczego w Jaworze oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 800+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpatrzenia przez ZUS. Każdy wniosek Rodzina 800+ jest analizowany przez ZUS  indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800+, a ZUS może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

   UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

   1.  Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 800+?
    STATUS WNIOSKU – status pobrany z systemu Emp@tia
    IDENTYFIKATOR WNIOSKU – zawiera unikalny numer wniosku
    DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU – data złożenia wniosku w systemie Banku
    IMIĘ – dane osoby wnioskującej
    NAZWISKO – dane osoby wnioskującej
    PESEL – dane osoby wnioskującej
    NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank
    NAZWA/KOD ORGANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
    KOD DOKUMENTU – techniczny kod dokumentu nadawany przez system komputerowy
    WERSJA DOKUMENTU – techniczny kod dokumentu nadawany przez system komputerowy
   2.  Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 800+ wystawiane prze Bank?
    Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 800+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym Banku  Spółdzielczego w Jaworze. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w serwisie internetowym w zakładce „Złożone wnioski”. W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu Emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ przejmuje ZUS.
   3.  Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 800+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 800+?
    Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 800+ składany w serwisie internetowym Banku może mieć następujące statusy:
   4.  przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia.
   5.  dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
   6.  błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.
   7.  Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 800+?
    Bank umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 800+ i wysłanie go z serwisu internetowego Banku do organu prowadzącego poprzez system Emp@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 800+ do systemu Emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku oraz nie otrzymuje żadnych danych od ZUS, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go, za pośrednictwem systemu Emp@tia, do wybranego przez Ciebie organu prowadzącego. W razie pytań o wniosek Rodzina 800+ prosimy o kontakt bezpośrednio z ZUS.
   8.  Czy Bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 800+”?
    Bank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze wypełnienia wniosku Rodzina 800+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu Emp@tia. Jako dowód przekazania wniosku do systemu Emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu Emp@tia. Zgłaszanie reklamacji w Banku może dotyczyć jedynie dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania. Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 800+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 800+ przejmuje ZUS. W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 800+ prosimy o kontakt bezpośrednio z Zakąłdem Ubezpieczeń Społecznych, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.
   9.  Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 800+?
    Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 800+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 800+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 800+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.
   10.  W jakim czasie należy złożyć wniosek o świadczenie na nowo narodzone dziecko?
    Rodzice mają 3 miesiące od urodzenia się dziecka na złożenie wniosku do ZUS o świadczenie 800 +, aby otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Co istotne, w przypadku dzieci urodzonych do dnia 31 maja 2023 r., rodzice powinni pamiętać aby złożyć dwa wnioski o świadczenie wychowawcze- zarówno na obecnie trwający okres świadczeniowy 2022/2023 , który zakończy się 31 maja 2023 r. oraz na kolejny nowy okres 2023/2024, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r.
   11.  Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 800+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 800+ za pośrednictwem Banku?
    Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 800+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym. Pamiętaj również, że przepisy prawa przewidują konsekwencje prawne za nienależnie pobrane świadczenia.
   12.  Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 800+?
    Kontaktuj się przede wszystkim z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.
   13.  Mam błąd we wniosku Rodzina 800 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do analizy organu prowadzącego w gminie?
    Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 800+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym, aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

  Centrala Banku Spółdzielczego w Jaworze

  ul. Wrocławska 2
  59 – 400 Jawor

  Godziny pracy:
  poniedziałek-piątek 7:20 - 15:20

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 870 28 34

  Oddział w Jaworze

  ul. Wrocławska 2
  59-400 Jawor

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 870 28 34

  Oddział w Mściwojowie

  Mściwojów 40A
  59-407 Mściwojów

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 7:30 - 15:00

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 872 85 25

  Oddział w Bolkowie

  Rynek 32
  59-420 Bolków

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 75 741 33 22

  Oddział w Strzegomiu

  Rynek 38
  58-150 Strzegom

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 74 855 03 17

  Oddział w Męcince

  Męcinka 10
  59-424 Męcinka

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 7:30 - 15:00

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 871 18 15

  Punkt Kasowy w Paszowicach

  Paszowice 260
  59-411 Paszowice

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek, środa, piątek 7:30 - 15:00

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 870 17 82

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj