Skip to main content
 • Kredyt hipoteczny Mój Nowy Dom

  Kredyt hipoteczny Mój Nowy Dom

  Mój Nowy Dom - spełnienie moich marzeń

  Kredyt Mój Nowy Dom może być przeznaczony miedzy innymi na:

  • budowę, rozbudowę, dokończenie budowy domu,
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  • przekształcenie prawa do  lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe,
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • generalny remont i modernizację domu, mieszkania,
  • na nabycie działki budowlanej,
  • refinansowanie kosztów poniesionych na w/w cele mieszkaniowe,
  • spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku,
  • dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu.

  Dlaczego warto?

  Okres kredytowania do 30 lat
  Spłatę kredytu w dogodnych ratach
  Oprocentowanie zmienne WIBOR3M+marża lub okresowo stałe
  Możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej
  Kalkulator kredytowy:

  PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY


  Oprocentowanie zmienne

  Kwota kredytu 300.000,00 zł, okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, wkład własny minimum 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie kredytu zmienne 7,67% w skali roku wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,88% stawka na dzień sporządzenia przykładu reprezentatywnego) i marży Banku w wysokości 1,79%. Kredyt płatny w 300 malejących miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, przy czym raty kapitałowe będą równe w całym okresie spłaty i wyniosą 1.000,00 zł każda, a odsetki liczone od aktualnego salda zadłużenia. Całkowity koszt kredytu 288.159,93 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania: 288.159,93 PLN, prowizja: 0,00%. RRSO wynosi 7,95%. Dla uzyskania kredytu mieszkaniowego na przedstawionych warunkach niezbędne jest ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Przykład reprezentatywny i wskazana w nim RRSO nie uwzględnia: kosztu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kosztu sporządzenia operatu szacunkowego, który wnioskodawca jest zobligowany przedłożyć wraz z wnioskiem o kredyt z uwagi na brak możliwości ustalenia z góry wysokości tych kosztów. Całkowita kwota do zapłaty na podstawie powyższych danych wynosi 588.159,93 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC-1) 19,00 PLN, kosztu ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu. Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na dzień 05.01.2024r.


  Oprocentowanie okresowo stałe

  Kwota kredytu 300.000,00 zł, okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, wkład własny minimum 20% wartości nieruchomości, oprocentowanie dla wypłaconego jednorazowo kredytu zmienne 7,67% z okresowo stałą stopą procentową w wysokości 7,68% do dnia spłaty 60 raty kredytu, następnie w kolejnych latach oprocentowanie kredytu zmienne 7,67%, oprocentowanie zmienne składa się ze stałej marży Banku 1,80% i wskaźnika referencyjnego kredytu WIBOR 3M: 5,88% - (stawka na dzień sporządzenia przykładu reprezentatywnego). Oprocentowanie kredytu zmienne w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu. Kredyt z okresowo stałą stopą procentową płatny w 300 miesięcznych ratach równych: przez 60 miesięcy po 2.251,55 PLN, po przejściu na oprocentowanie zmienne (od 61 raty) po 2.249,85 PLN i ostatnia rata wyrównująca w kwocie 2.252,41 PLN. Całkowity koszt kredytu 375.059,59 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania: 375.059,59 PLN prowizja: 0,00%. RRSO wynosi 7,95%. Dla uzyskania kredytu mieszkaniowego na przedstawionych warunkach niezbędne jest ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Przykład reprezentatywny i wskazana w nim RRSO nie uwzględnia: kosztu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kosztu sporządzenia operatu szacunkowego, który wnioskodawca jest zobligowany przedłożyć wraz z wnioskiem o kredyt z uwagi na brak możliwości ustalenia z góry wysokości tych kosztów. Całkowita kwota do zapłaty na podstawie powyższych danych wynosi 675.059,59 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC-1) 19,00 PLN, kosztu ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN. Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na dzień 05.01.2024r.

  Niniejsze symulacje służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego Kredytobiorcy przez Bank Spółdzielczy w Jaworze.

  Sprawdź ofertę ubezpieczeń:

   


   

  Przydatne informacje

  Wniosek o zawieszenie spłat raty kredytu

  1. Kiedy i na jaki czas możesz zawiesić spłatę kredytu?

  Spłatę kredytu możesz zawiesić na następujące okresy:

  • od 1 sierpnia 2022 do 30 września 2022 roku – na 2 miesiące;
  • od 1 października 2022 do 31 grudnia 2022 roku – na 2 miesiące;
  • od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku – na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.

  Jeśli zawiesisz spłatę kredytu, okres kredytowania wydłużymy o okres zawieszenia. Jeżeli zawieszenie nastąpi

  w okresie karencji w spłacie kapitału, okres karencji wydłuży się o okres zawieszenia. W czasie zawieszenia spłaty nie będziemy pobierać rat, ani nie naliczymy żadnych odsetek. Będziemy pobierać jedynie składki ubezpieczeniowe. WAŻNE! Pamiętaj, że możesz zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

  2. Jakie warunki musisz spełnić

  • Twoja umowa kredytowa została podpisana przed 1 lipca 2022 roku;
  • Okres na który została zawarta umowa kredytowa zakończy się po 1 stycznia 2023 roku;
  • Nie możesz zawiesić kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej;
  • Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu musi zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców zgodnie z podpisami złożonymi na umowie kredytowej;
  • Wniosek musi wpłynąć do Oddziału Banku najpóźniej w dniu płatności raty do godz. 12.00.

  3. Jak złożysz wniosek

   Wniosek dostępny jest w Oddziałach Banku i na stronie  www.bs-jawor.pl

  • Osobiście w każdym Oddziale Banku Spółdzielczego w Jaworze;
  • Listownie na adres Oddziału Banku którego jesteś Klientem;
  • W systemie bankowości elektronicznej eBankNet,

  - pobierz Wniosek ze strony internetowej: www.bs-jawor.pl

  - wypełniaj Wniosek w Word i zapisz w formacie .pdf, lub

  - wypełniaj Wniosek odręcznie i zeskanuj do formatu .pdf

  - prześlij plik Wniosek w pdf do Banku korzystając z opcji KONTAKT

     w systemie bankowości  elektronicznej eBankNet;

  • W formie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jeżeli zostanie potwierdzony podpisem kwalifikowanym lub złożony przez e-PUAP, w przypadku kiedy Klient

  nie posiada bankowości elektronicznej eBankNet

  4. Potwierdzenie ze strony Banku

  • W ciągu 21 dni kalendarzowych od przyjęcia przez Bank kompletnego wniosku prześlemy

  Ci potwierdzenie realizacji wraz z nowym harmonogramem spłat na okres zawieszenia 

  5. Dodatkowe Informacje

  Bank wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość  zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

  6. Informacje o ryzykach

  • W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej, co może mieć wpływ na możliwość zaciągania przyszłych zobowiązań kredytowych w bankach i instytucjach finansowych, za co Bank nie ponosi odpowiedzialności.
  • W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.

  Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

  Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom
  w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

  Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia

  Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego wynosił w 2021 roku 0,21%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

  Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

   Wnioski:

  Centrala Banku Spółdzielczego w Jaworze

  ul. Wrocławska 2
  59 – 400 Jawor

  Godziny pracy:
  poniedziałek-piątek 7:20 - 15:20

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 870 28 34

  Oddział w Jaworze

  ul. Wrocławska 2
  59-400 Jawor

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 870 28 34

  Oddział w Mściwojowie

  Mściwojów 40A
  59-407 Mściwojów

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 7:30 - 15:00

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 872 85 25

  Oddział w Bolkowie

  Rynek 32
  59-420 Bolków

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 75 741 33 22

  Oddział w Strzegomiu

  Rynek 38
  58-150 Strzegom

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 74 855 03 17

  Oddział w Męcince

  Męcinka 10
  59-424 Męcinka

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 7:30 - 15:00

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 871 18 15

  Punkt Kasowy w Paszowicach

  Paszowice 260
  59-411 Paszowice

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek, środa, piątek 7:30 - 15:00

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 870 17 82

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj