Skip to main content
 • Generali

  Generali

  Generali Polska jest częścią jednej z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Założona w 1831 roku, obecnie działa w 50 krajach, obsługuje ponad 66 milionów Klientów, którzy w 2020 roku zawarli umowy ubezpieczenia z Generali o łącznej wartości ponad 70 miliardów euro. Ambicją Generali jest bycie partnerem na całe życie dla swoich klientów. Firma oferuje innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania dzięki niezrównanej sieci dystrybucji. Generali w Polsce działa od 1998 roku. Zapewnia swoim klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową na każdym etapie ich życia: od ubezpieczeń majątkowych, takich jak ubezpieczenie samochodu, mieszkania, ubezpieczenia firm przez ubezpieczenia na życie, zarówno indywidualne, jak i grupowe, po fundusze emerytalne i inwestycyjne. Generali w Polsce oferuje swoje produkty ubezpieczeniowe pod trzema markami. Obok marki Generali są to Proama, oferująca bogaty wybór ubezpieczeń majątkowych oraz Generali Agro, które specjalizuje się w ubezpieczeniach dla rolnictwa. Generali Agro zapewnia pełną ochronę ubezpieczeniową indywidualnym rolnikom i przedsiębiorstwom rolnym, zarówno tym, którzy uprawiają ziemię, jak i hodowcom zwierząt, właścicielom budynków gospodarczych i maszyn rolniczych. Przewagą konkurencyjną Generali Agro jest zespół doświadczonych ekspertów rolnych, którzy w siedzibie w Poznaniu dbają o stałe doskonalenie produktów i wysoką jakość likwidacji szkód i są wspierani przez pracujących w całej Polsce rzeczoznawców agro. Dzięki temu Generali Agro wspiera klientów w zarządzaniu ryzykiem w ich gospodarstwach.

  Przydatne informacje

  Generali Auto i Auto Assistance

  Ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe. Zabezpiecza przed skutkami finansowymi wynikającymi z ewentualnych szkód, wyrządzonych osobom trzecim w czasie jazdy samochodem. Z kolei auto Assistance to pomoc w przypadku kolizji. Zapewnij sobie spokój podczas jazdy i zadbaj o ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

  Wybierając Generali Auto i Auto Assistance, zyskujesz:

  • atrakcyjne ceny dla bezszkodowych kierowców
  • 15% zniżki dla rolników
  • holowanie w razie kolizji na terytorium Polski bez limitu kilometrów
  • możliwość ubezpieczenia szyb pojazdu w atrakcyjnej cenie, bez konieczności posiadania ubezpieczenia AC
  • możliwość dokupienia ochrony zniżki w atrakcyjnej cenie
  Generali Mój Dom

  Generali Mój Dom to ubezpieczenie nieruchomości, które obejmuje ochroną nie tylko dom lub mieszkanie, ale również dom letniskowy, dom w budowie, piwnicę, garaże, a także elementy wyposażenia. Produkt jest skierowany zarówno do osób zamieszkujących daną nieruchomość, jak również do osób wynajmujących.

  Wybierając Generali Mój Dom, zyskujesz:

  • 2 warianty ubezpieczenia: Standard obejmujący 22 ryzyka i All Risk
  • szybka likwidacja szkód
  • dodatkowa wypłata za utratę pamiątek rodzinnych
  • assistance i lokal zastępczy dla każdego klienta
  • ubezpieczenie zarówno budynku, jak i wyposażenia zawsze w wartości odtworzeniowej
  • brak limitów na szkodę w przypadku szkód przepięciowych
  • stała suma ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy
  • zwrot utraconego czynszu, w przypadku zdarzenia, które uniemożliwi wynajmowanie lokalu, a tym samym ogranicza dochody wynajmującego
  • ochrona m.in. telefonu, laptopa, sprzętu fotograficznego od rabunku poza miejscem zamieszkania
  • możliwość ubezpieczenia domu letniskowego lub garażu w innej lokalizacji w ramach jednej polisy
  Generali Turysta

  Ubezpieczenie Generali Turysta skierowane jest do osób wyjeżdżających za granicę zarówno w celach turystycznych, jak również do pracy. Zapewni pomoc w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku podczas zagranicznego wyjazdu.

  Wybierając Generali Turysta, zyskujesz:

  • elastyczną ofertę – płacisz tylko za to czego potrzebujesz
  • pomagamy tam, gdzie EKUZ nie może
  • możesz ubezpieczyć bagaż podróżny, w tym sprzęt sportowy
  • zwrot kosztów niewykorzystanych karnetów – jeśli np. w wyniku wypadku lub choroby korzystanie z wyciągu narciarskiego nie będzie możliwe
  • leczenie stomatologiczne w ramach każdego wariantu
  • leczenie zaostrzenia chorób przewlekłych do 15% sumy ubezpieczenia bez konieczności opłacania dodatkowej składki

  NNW Indywidualne

  Wypadek może zdarzyć się każdemu. Nie uchronimy Cię przed nim, ale zapewnimy Ci niezbędną pomoc finansową, jeśli już do niego dojdzie. Otrzymasz dodatkowe środki, jeśli wypadek wydarzy w pracy, domu, szkole, na wakacjach, a nawet podczas uprawiania sportów. Ubezpieczenie chroni przez 24 godziny na dobę. Jeśli rozszerzysz ochronę o dodatkowe ryzyka, możesz ubiegać się o zwrot kosztów prywatnego leczenia czy wypłatę diety szpitalnej.

  Wybierając NNW Indywidualne, zyskujesz:

  • ochronę 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu
  • elastyczny zakres – wybierasz te ryzyka, których potrzebujesz
  • ochronę już od następnego dnia po podpisaniu polisy
  • wybór dogodnej formy opłacania składek – od jednorazowej do miesięcznej.
  • Możliwość automatycznej kontynuacji polisy po 12 miesiącach
  • jedną z najlepszych tabel uszczerbkowych na rynku (świadczenia również w przypadku drobnych urazów, oparzeń, skręceń)
  • ochroną nawet jeśli wyczynowo uprawiasz sport
  • dedykowany zakres ubezpieczenia dla seniorów
  Ubezpieczenia dla rolników

  Generali Agro Ekspert

  Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia pracy rolnika. Nie przewidzisz ich pożaru, awarii, kradzieży, przewrócenia czy wypadku. Dlatego chcąc zapewnić sobie środki umożliwiające ich szybką naprawę czy zakup nowej maszyny, warto wcześniej pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu. Ubezpieczenie agrocasco doskonale ochroni Twój portfel przed nieprzewidzianymi wydatkami. W pakiecie Agro Ekspert oferujemy również obowiązkowe OC, które zabezpieczy Cię w razie wypadku, którego możesz być sprawcą. A zawierając ubezpieczenie NW otrzymasz świadczenie w razie wypadku powstałego w trakcie pracy swoją maszyną.

  Wybierając Generali Agro Ekspert, zyskujesz

  Trzy warianty do wyboru:

  W każdym wariancie (Prestiż, Premium, Komfort):

  • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
  • koszty transportu i parkowania maszyny po szkodzie
  • awaria spowodowana przedostaniem się ciała obcego do maszyny
  • odpowiedzialność za szkody w oponach, szybach i w przewożonym ładunku
  • kradzież maszyny z każdego miejsca w Polsce
  • likwidacja szkody bezgotówkowo w serwisie

  W wariancie Prestiż i Premium dodatkowo:

  • awaria wskazanych układów ciągnika rolniczego (maksymalnie jedno zdarzenie na każdy układ)

  W Prestiż dodatkowo:

  • koszty wynajęcia maszyny zastępczej

  Generali Agro Firma

  Generali Agro Firma to oferta dla agrobiznesu na rynku i produkt ubezpieczeniowy dla klientów z sektora rolnego. Mieszalnie pasz, hodowcy trzody chlewnej, przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem mięsa i drobiu – to dla tych klientów grupa specjalistów z Generali Agro stworzyła ubezpieczenie, które umożliwia ochronę prowadzonej działalności. Skorzystać z oferty mogą firmy, których działalność sklasyfikowana jest w ramach sekcji A Polskiej Klasyfikacji Działalności (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)

  Wybierając Agro Firma, zyskujesz:

  • solidną likwidacja szkód
  • ubezpieczenie słomy, siana i trawy energetycznie składowane w budynkach
  • atrakcyjny system zniżek – oszczędzisz nawet do 30% składki
  • ochronę swoich zwierząt gospodarskich

  Generali Produkcja Zwierzęca

  To produkt ubezpieczeniowy, który skierowany jest do podmiotów prowadzących chów i hodowlę drobiu rzeźnego oraz produkcję jaj. Przedmiotem ubezpieczenia jest nieosiągnięty lub utracony zysk z prowadzonej produkcji zwierzęcej. Poza pakietem podstawowym ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka tj. ptasia grypa, choroby rejestrowane czy salmonellę.

  Wybierając Generali Produkcja Zwierzęca, zyskujesz:

  • 30 dni karencji dla ryzyka chorób
  • możliwość ubezpieczenia różnych kierunków produkcji, także kaczek i gęsi
  • atrakcyjne składki za wariant podstawowy
  • franszyzę redukcyjną liczona na cyklach
  • likwidacja szkód przez profesjonalistów z branży agro
  • odpowiedzialność maksymalnie do 12 miesięcy od zajścia zdarzenia

  Generali Gospodarstwo Rolne

  Generali Gospodarstwo Rolne to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych możesz uzupełnić o dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych w ramach wariantu Rozszerzonego lub All Risks. Do obowiązkowego ubezpieczenia OC Rolnika możesz wybrać dobrowolne ubezpieczenie rozszerzające ochronę o OC usług międzysąsiedzkich lub OC agroturystyki.

  Wybierając Generali Gospodarstwo Rolne, zyskujesz:

  • wariant All Risks dostępny dla budynków oraz mienia (poza zwierzętami)
  • dla zwierząt gospodarskich 2 warianty ubezpieczenia, w tym porażenie prądem
  • swobodne kształtowanie zakresu ubezpieczenia polegające na wyborze odpowiedniego wariantu dla konkretnego rodzaju budynków lub grupy mienia
  • Assistance i dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności przy ubezpieczeniu budynku mieszkalnego
  • rażące niedbalstwo i zapominalstwo w wariancie All Risks
  • stałe elementy w sumie ubezpieczenia budynku
  • dodatkowe klauzule przy ubezpieczeniu All Risks, np. sprzęt rolniczy od awarii lub ziemiopłody od rozmrożenia/zepsucia
  • nowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyższym wiekiem przystąpienia – do 80. roku życia
  • zniżkę za kompleksowość, im więcej ubezpieczeń dobrowolnych, tym taniej
  • gwarancję solidnej likwidacji szkód – Generali Agro to ekspert w ubezpieczeniach dla rolnictwa

  Ubezpieczenie Upraw Rolnych

  Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność z ubezpieczeniem upraw. To ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

  Wybierając Ubezpieczenie Upraw Rolnych, zyskujesz:

  • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach
  • maksymalną wypłatę odszkodowania na poziomie 100% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach
  • w ryzyku deszczu nawalnego odpowiedzialność za zastoiska wodne aż do 30 września
  • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
  • brak stosowania udziałów własnych
  • stałą sumę ubezpieczenia
  • ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody
  • przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania
  • dwuetapową likwidację szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi)
  • likwidację szkód wykonywaną wyłącznie przez fachowców z branży agro

  Ubezpieczenie Zwierząt Gospodarskich

  Sprawnie funkcjonujące gospodarstwo to powód do zadowolenia. Anomalie pogodowe mogą jednak zniszczyć budynki, w których znajdują się zwierzęta. Może to przekreślić wszystkie wysiłki i negatywnie wpłynąć na kondycję stada oraz sytuację finansową gospodarstwa. Zadbaj o swoje stado i uniknij strat – ubezpiecz zwierzęta z dopłatą ze składki z budżetu państwa do 65%.

  Wybierając Ubezpieczenie Zwierząt Gospodarskich, zyskujesz:

  • możliwość ubezpieczenia wszystkich gatunków zwierząt na jednej polisie
  • dopłatę do składki z budżetu państwa do 65%
  • dodatkowe rozszerzenie ochrony o szkody powstałe wskutek działania ognia, eksplozji lub porażenia prądem
  • wypłatę odszkodowania w sytuacji uboju z konieczności – gdy był on następstwem np. powodzi
  • podstawową ochronę zwierząt gospodarskich w atrakcyjnej cenie

  Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii (OZE)

  Produkujesz energię, dbasz o środowisko i oszczędzasz na rachunkach za prąd. Spraw, aby tak pozostało – wybierz najlepsze ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii. Skorzystaj z zakresu niespotykanego dotąd na rynku. W Generali Agro możesz ubezpieczyć: • instalacje fotowoltaiczne (moc do 150 kWp) i kolektory słoneczne (moc do 300 kWt) – zamontowane na dachu budynku, budowli lub znajdujące się na gruncie, • pompy ciepła (moc do 300 kWt) – napowietrzne i głębinowe.

  Wybierając Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii (OZE), zyskujesz:

  • ochronę od wszystkich zdarzeń – poza wyłączonymi w warunkach ubezpieczenia
  • ubezpieczenie od kradzieży i wandalizmu w zakresie
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
  • świadczenie w przypadku niższej produkcji energii elektrycznej w wyniku niepogody
  • odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji w wyniku zdarzenia losowego
  • oferta dla szerokiego grona odbiorców – klientów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców
  • zakres ubezpieczenia odpowiedni, aby polisa stanowiła zabezpieczenie kredytu
  • pokrycie dodatkowych kosztów przy szkodzie związanych np. z demontażem uszkodzonych elementów, drobnymi pracami murarskimi
   
  "Generali, z myślą o NNW"

  Ubezpieczenie jest ważne przez cały rok – w kraju, jak i za granicą. Podczas pobytu w domu, a także poza nim, na przykład na wycieczce lub w szkole. Dzięki „Generali, z myślą o NNW” pakiet dla dziecka możesz otrzymać niezbędną pomoc finansową w razie nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania czy innych nieprzewidzianych zdarzeń.

  Obejmuje dzieci od narodzin do 18. roku życia i osoby do 26. roku życia kontynuujące naukę.

  W jakich sytuacjach możemy zapewnić wsparcie?

  Pobyt w szpitalu - możemy wypłacić świadczenie za pobyt w szpitalu: z powodu choroby zdiagnozowanej w okresie ubezpieczenia (jeśli pobyt trwał co najmniej 5 dni); z powodu zatrucia pokarmowego (jeśli pobyt trwał co najmniej 2 dni); wskutek nieszczęśliwego

  wypadku (jeśli pobyt trwał co najmniej 3 dni).

   

  Poważne zachorowanie - możemy wypłacić świadczenie w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania, między innymi: dystrofii mięśniowej, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolności nerek

   

  Druga opinia medyczna - zorganizujemy i pokryjemy koszty sporządzenia drugiej opinii medycznej w przypadku zdiagnozowania poważnego zachorowania np. nowotworu złośliwego z białaczkami i chłoniakami.

   

  Urazy powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku - możemy wypłacić świadczenie między innymi za: złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry czy wstrząśnienie mózgu.

   

  Oprócz wypłaty świadczenia możemy zwrócić koszty z tytułu:

  • wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
  • odbudowy stomatologicznej zębów stałych, np. gdy dziecko się przewróciło i złamało ząb;
  • zakupu leków po pobycie w szpitalu wskutek choroby.

   

  Przydatne dokumenty:

  Centrala Banku Spółdzielczego w Jaworze

  ul. Wrocławska 2
  59 – 400 Jawor

  Godziny pracy:
  poniedziałek-piątek 7:20 - 15:20

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 870 28 34

  Oddział w Jaworze

  ul. Wrocławska 2
  59-400 Jawor

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 870 28 34

  Oddział w Mściwojowie

  Mściwojów 40A
  59-407 Mściwojów

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 7:30 - 15:00

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 872 85 25

  Oddział w Bolkowie

  Rynek 32
  59-420 Bolków

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 75 741 33 22

  Oddział w Strzegomiu

  Rynek 38
  58-150 Strzegom

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 74 855 03 17

  Oddział w Męcince

  Męcinka 10
  59-424 Męcinka

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek - piątek 7:30 - 15:00

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 871 18 15

  Punkt Kasowy w Paszowicach

  Paszowice 260
  59-411 Paszowice

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek, środa, piątek 7:30 - 15:00

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 76 870 17 82

  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj