eBankNet

 • System bankowości internetowej eBankNet umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi oraz kontrolowanie pozostałych usług takich jak karty płatnicze.

  Aby uzyskać dostęp do eBankNet, należy:

  • złożyć wniosek i zawrzeć umowę o świadczenie usług aby otrzymać własny identyfikator,
  • zalogować się do systemu za pomocą hasła aktywacyjnego i ustalić własne hasło do systemu,
  • hasła do systemu mogą być przesyłane w formie SMS. Alternatywą wobec SMS-ów jest potwierdzenie w darmowej aplikacji BS Jawor.

  Opis i zakres usług świadczonych w ramach systemu eBankNet

  System bankowości internetowej https://ebank.bsjawor.pl umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków. Funkcje systemu pozwalają na:

  1. w zakresie rachunków bankowych:

  • sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bieżących,
  • sprawdzanie historii rachunków bieżących za ostatni rok,
  • sprawdzanie limitów kart płatniczych oraz wyświetlanie informacji o kartach i blokadach kartowych,
  • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji i zestawienia operacji,

  2. w zakresie przelewów (nie dotyczy rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie w walutach wymienialnych, rachunku bieżącego w walutach wymienialnych, rachunku Pol-IKE, rachunku kredytowego):

  • wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych,
  • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych,
  • wykonywanie przelewów do ZUS,
  • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
  • zakładanie i zarządzanie zleceniami stałymi w złotych,
  • listę złożonych przelewów,

  3. w zakresie listy odbiorców:

  • dodawanie, edytowanie i usuwanie danych odbiorcy,
  • listę zdefiniowanych odbiorców,

  4. zmianę hasła

  5. otrzymywanie smsKodów

  System EBankNet jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (przy czym realizacja zleceń płatniczych następuje w godzinach pracy Banku).

  W celu poprawnej współpracy z Systemem eBankNet, Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu „firewall”.

 • Pamiętaj, aby zawsze logować się bezpiecznie przez stronę: https://ebank.bsjawor.pl

  • w polu Login i Hasło wpisz login i hasło użytkownika które otrzymałeś z Banku Spółdzielczego w Jaworze, następnie system poprosi cię o ustalenie własnego hasła do systemu,
  • na kolejnym ekranie w polu "wprowadź nowe hasło" wpisz swoje własne hasło. Podczas kolejnego logowania do systemu bankowości internetowej, będziesz wpisywać ustalone w ten sposób przez siebie hasło
  • pamiętaj, że hasło musi liczyć od 8 do 20 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.

  Jesteś zalogowany i możesz korzystać z systemu bankowości internetowej. Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć przeglądarkę internetową.

  W związku z wejściem dyrektywy PSD2 system bankowości elektronicznej będzie wymuszał zmianę hasła co 90 dni. W przypadku pojawienia się komunikatu o potrzebie zmiany hasła należy zastosować się do zaleceń systemu.

  Zastosowane mechanizmy mają na celu poprawę Państwa bezpieczeństwa podczas korzystania z bankowości elektronicznej. Hasła logowania należy chronić przed dostępem osób trzecich.

  • loguj się zawsze przez naszą stronę internetową www.bsjawor.pl,
  • nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku,
  • nie wchodź na stronę internetową Banku poprzez linki przesłane mailem lub komunikatorem internetowym,
  • sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https://,
  • sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki,
  • zapamiętaj i nie ujawniaj hasła ani loginu Nie przechowuj hasła razem z loginem,
  • zmieniaj regularnie hasło,
  • unikaj używania łatwych haseł (imiona, pseudonimy, daty urodzin), stosuj hasła trudne do rozszyfrowania,
  • hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny,
  • nie odchodź od komputera podczas logowania do systemu ani podczas korzystania z systemu,
  • nie korzystaj z nieznanych sieci WiFi oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe, Hotspot
  • aktualizuj regularnie system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe,
  • wprowadź limity transakcyjne i limity loginu,
  • nie kopiuj numerów rachunku z faktur, maila, stron internetowych itp.
  • wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy w systemie

  Pamiętaj, że:

  • system nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła przesłanego za pomocą SMS (smsKod),
  • przy logowaniu system wymaga dwuetapowej autoryzacji:
   Etap 1: podanie loginu użytkownika i ustalonego przez siebie hasła,
   Etap 2: wpisanie hasła przesłanego za pomocą SMS (smsKod)/potwierdzenie w aplikacji BS Jawor,
  • 3 próby wprowadzenia nieprawidłowego hasła lub hasła jednorazowego (smsKod) blokują dostęp do systemu lub możliwość dokonywania operacji,
  • Odblokowania można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 76 870 28 34, bądź osobiście w Banku.
 • Wniosek o dostęp do e-BankNet

  Dyspozycja zablokowania/usunięcia rozwiązania eBankNet

  Odblokowanie odzyskania dostępu do e-BankNet

  Zasady bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej - KNF

  Instrukcja użytkownika e-BankNet

 • Zachowaj hasło pierwotne, które otrzymałeś z Banku do pierwszego logowania, gdyż na jego podstawie w przypadku zablokowania będziesz mógł dokonać telefonicznego odblokowania dzwoniąc pod numer tel. 76 870 28 34. Odblokować się możesz składając odpowiedni druk w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Jaworze.