• Aktualności
 • Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jaworze 2022

Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jaworze 2022

14-04-2022

Poniżej publikujemy zaproszenie na Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku.

 

Przynależność do Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jaworze na 2022 rok

Lp.

Grupa Członkowska

Przynależność do Grupy Członkowskiej

1.

Jawor

Członkowie Banku Spółdzielczego w Jaworze zamieszkali lub prowadzący działalność gospodarczą (osoby fizyczne) lub mający siedzibę w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na terenie gminy i miasta Jawor oraz na pozostałym terenie nie przypisanym do pozostałych grup członkowskich – w przypadku, gdy Członek nie mieszka, ani nie prowadzi działalności na terenie działania Banku Spółdzielczego w Jaworze

2.

Bolków

Członkowie Banku Spółdzielczego w Jaworze zamieszkali lub mający siedzibę lub  prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy i miasta Bolków

3.

Strzegom

Członkowie Banku Spółdzielczego w Jaworze zamieszkali lub mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy i miasta Strzegom

4.

Paszowice

Członkowie Banku Spółdzielczego w Jaworze zamieszkali lub mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Paszowice

5.

Męcinka

Członkowie Banku Spółdzielczego w Jaworze zamieszkali lub mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Męcinka

6.

Mściwojów

Członkowie Banku Spółdzielczego w Jaworze zamieszkali lub mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Mściwojów

 

 

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jaworze na 2022r.

Lp.

Grupa Członkowska

Data i godzina zebrania

Miejsce Zebrania Grupy Członkowskiej

1.

Męcinka

25.04.2022r. godz.16 30

Sala Gminnego Ośrodka Kulturalno- Edukacyjnego

Męcinka 85

59-424 Męcinka

2.

Paszowice

26.04.2022r. godz. 16 30

Sala Urzędu Gminy w Paszowicach

Paszowice 137

59-411 Paszowice

3.

Strzegom

27.04.20212r. godz. 1630

Centrum Aktywności Społecznej KARMEL

ul. Tadeusza Kościuszki 2

58-150 Strzegom

4.

Mściwojów

10.05.2022r. godz. 16 30

Sala Urzędu Gminy w Mściwojowie

Mściwojów 43

59-407 Mściwojów

5.

Bolków

11.05.2022r. godz. 16 30

Centrum Kulturalno- Biblioteczne Gminy Bolków

ul. Szpitalna 16,

59-420 Bolków

6.

Jawor

12.05.2022r. godz. 16 30

Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa (ECMEN)

ul. Parkowa 5

59-400 Jawor

 Porządek obrad posiedzeń Grup Członkowskich w 2022 roku

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Regulaminu Grup Członkowskich.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 5. Wybory komisji skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 7. Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Dyskusja dotycząca punktu 6 i 7.
 9. Wywiązywanie się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego.
 10. Wnioski i postulaty pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej lub Zebrania Przedstawicieli.
 11. Wybory przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na kadencję 2022-2026
 12. Zakończenie zebrania.

Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Znajdziesz nas też tutaj