Aktualności

Komunikat dotyczący zasad składania i rozpatrywania Zgłoszeń reklamacyjnych w sprawie subwencji udzielanych w ramach Tarczy Finansowej PFR

Istotą Tarczy Finansowej PFR jest skorzystanie z subwencji szybko (w ciągu 1-2 dni) i nie wymaga od przedsiębiorców dodatkowych zaświadczeń ani załączników. Weryfikacja uprawnień przedsiębiorców oraz ich statusu jest przeprowadzana automatycznie za pomocą rejestrów publicznych – deklaracji VAT, danych z ZUS oraz z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych. Mogą zdarzyć się jednak sytuacje, w których z powodu specyficznej sytuacji danej firmy nie można pozyskać danych o jej faktycznej sytuacji z rejestrów publicznych. Mogło się również zdarzyć, że przedsiębiorca popełnił niezamierzony błąd podczas wypełniania formularza. W takich przypadkach może on skorzystać z uruchomionej przez banki i PFR procedury wyjaśniającej. Więcej informacji w zakładce procedura wyjaśniająca PFR.