Informacja w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego

Szanowni Klienci!

Poniżej publikujemy informację w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego („Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego”). Dla sektora bankowości spółdzielczej, począwszy od  22 lutego 2021 r. będzie obowiązywało odrębne moratorium pozaustawowe, określające zasady stosowania instrumentów pomocowych dla osób fizycznych (w zakresie produktów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością rolniczą) oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą, w zakresie przetwórstwa oraz rybactwa). Osoby zainteresowane zachęcamy do lektury załącznika.

Informacja prasowa reaktywacja moratorium ZBP+KZBS