Skip to main content
 • Aktualności
 • Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jaworze na 2024 rok

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jaworze na 2024 rok

19-03-2024

 Lp.      

Grupa Członkowska       

Data i godzina zebrania       

Miejsce Zebrania Grupy Członkowskiej

 1

 

 Bolków              

 

 03.04.2024 r.

godz. 16:00              

 

Akrady Bistro & Restaurant

Ul. Szpitalna 6

59-420 Bolków

 

 2

 

 Strzegom             

 

 04.04.2024 r.

godz 16:00              

 

Restauracja STRAGONA 

Al. Wojska Polskiego 47

58-150 Strzegom

 

 3

 

 Jawor              

 

 05.04.2024 r.

godz. 16:00              

 

MAGNOLIA

Hotel & Restauracja 

Ul. Kuziennicza 14 

59-400 Jawor

 

Porządek obrad posiedzeń Grup Członkowskich w 2024 roku:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Regulaminu Grup Członkowskich.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 6. Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Dyskusja dotycząca punktu 5 i 6.
 8. Wywiązywanie się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego.
 9. Wnioski i postulaty pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej lub Zebrania Przedstawicieli.
 10. Zakończenie zebrania.

 

Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Jaworze

 

Chcesz mieć wpływ na to co się dzieje w Banku? Nie zwlekaj zostań Członkiem BS Jawor!

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj